Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Rada m.st. Warszawy

59/2017

Odrzucenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiktoryn cz. A 2017-08-09 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

58/2017

Petycja dotycząca upamiętnienia miejsc walk i męczeństwa na terenie m.st. Warszawy w okresie II wojny światowej "Warszawa pamięta o swoich Bohaterach" 2017-07-31 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

57/2017

Postulaty modyfikacji projektu tunelu samochodowego w Falenicy. 2017-08-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada Dzielnicy Mokotów

56/2017

Petycja w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie usunięcia z korytarza Biura Rady m.st. Warszawy portretów Prezydentów Warszawy z lat 1944-1989 2017-06-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

55/2017

"Park Żeromskiego - zarządzajmy lokalnie zamiast centralnie" 2017-07-18 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

54/2017

Petycja w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do budowy przeprawy przez Wisłę łączącej dzielnicę Wawer i dzielnicę Wilanów, czyli tzw. Mostu na Zaporze. 2017-07-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

53/2017

Petycja dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okolic "Ściany Wschodniej" 2017-07-18 Petycja została poparta 6 razy
Zarząd Dzielnicy Żoliborz

52/2017

Nie dla ulicy przez środek osiedla Serek Żoliborski 2017-07-10 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

51/2017

Budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 52 2017-07-18 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

50/2017

Petycja w sprawie włączenia budowy drogi ul. Flory do planów inwestycyjnych Dzielnicy Wesoła na przyszły rok. 2017-07-11 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

49/2017

petycja w sprawie poprawy infrastruktury Siekierek 2017-07-06 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

48/2017

Petycja w sprawie wybudowania drogi na ul. Jagodowej w Warszawie. 2017-07-04 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

47/2017

W sprawie funkcjonowania budżetu partycypacyjnego 2017-07-12 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada Dzielnicy Mokotów

46/2017

Petycja w sprawie wystąpienia przez Radę Dzielnicy Mokotów do Rady m.st. Warszawy o podjęcie działań w celu zmiany nazwy ul. Oskara Langego 2017-06-12 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

45/2017

Petycja w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Wiśniewo 2017-06-29 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia