Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Rada m.st. Warszawy

79/2021

zmiana nazwy skweru Bronisława Geremka na skwer Romana Dmowskiego 2021-12-28
Rada m.st. Warszawy

78/2021

Petycja w sprawie uchwalenia przepisów miejscowych związanych z pandemią SARS-CoV-2. 2021-12-21
Prezydent m.st. Warszawy

77/2021

Petycja w sprawie scalenia i podziału gruntów, celem wydzielenia nowych 9 działek ewidencyjnych. 2021-12-07
Prezydent m.st. Warszawy

76/2021

w sprawie sprzeciwu wobec budowy obiektów o charakterze zabudowy wielorodzinnej komunalnej przy ul. Calowej (obręb 1-06-74, dz. 14/8, 14/3) 2021-12-15
Rada m.st. Warszawy

75/2021

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny". 2021-12-14
Zarząd Dzielnicy Targówek

74/2021

Petycja ws. modernizacji Parku Bródnowskiego. 2021-12-03
Zarząd Dzielnicy Żoliborz

73/2021

Petycja w sprawie realizacji inwestycji drogowej Ronda Hubnera 2021-11-29
Zarząd Dzielnicy Wesoła

72/2021

O podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do budowy ulicy Czereśniowej 2021-12-02
Rada m.st. Warszawy

71/2021

Petycja ws. zmiany Statutu miasta stołecznego Warszawy 2021-11-18
Prezydent m.st. Warszawy

70/2021

Petycja pozostająca w związku z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie całej Saskiej Kępy. 2021-11-19
Zarząd Dzielnicy Bemowo

69/2021

Petycja ws. utworzenia szkoły średniej na terenie dzielnicy Bemowo. 2021-12-02
Prezydent m.st. Warszawy

68/2021

NIE dla budowy drogi dla samochodów pod wejściem do Ogrodu Krasińskich. 2021-11-25
Rada m.st. Warszawy

67/2021

Petycja w sprawie „ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego”. 2021-10-28
Prezydent m.st. Warszawy

66/2021

Petycja o podjęcie działań zmierzających do wyłączenia terenów Woli z zabudowy śródmiejskiej 2021-11-19
Zarząd Dzielnicy Ochota

65/2021

Bezpieczna droga do Parku Rozrywki dla dzieci i dorosłych 2021-11-12