Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Targówek

78/2017

Petycja w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Malborskiej znajdującego się w rejonie szkoły 2017-11-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

77/2017

Petycja w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego 2017-10-25 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

76/2017

Petycja w sprawie budowy całorocznego lodowiska miejskiego w Warszawie. 2017-11-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

75/2017

Petycja w sprawie utworzenia oddziału dziecięcego w Szpitalu Południowym w Warszawie. 2017-10-19 Petycja została poparta 1 razy
Zarząd Dzielnicy Wesoła

74/2017

Petycja ws. zmiany organizacji ruchu samochodowego w Wesołej (os. Wojska Polskiego). 2017-10-24 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

73/2017

Petycja dotycząca zwiększenia minimalnej powierzchni mieszkalnej z 6 m2 do 10 m2 na osobę w lokalach mieszkalnych należących do miasta stołecznego Warszawy 2017-10-06 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

72/2017

Petycja dotycząca budowy drogi przy ul. Majowej w Warszawie - Wesołej 2017-10-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

71/2017

Petycja w sprawie przywrócenia możliwości zawracania przez samochody osobowe jadące ulicą Grzybowską od strony Al. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Graniczną w Warszawie. 2017-10-12 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

70/2017

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Aluzyjnej 2017-10-06 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

69/2017

Petycja dotycząca zmian w organizacji ruchu dla osiedla Odolany. 2017-10-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

68/2017

Petycja w sprawie pozostawienia targowiska przy ul. Namysłowskiej 2017-10-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Targówek

67/2017

Zmiana organizacji ruchu przy ul. Pożarowej 2017-09-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ursus

66/2017

Petycja w sprawie zachowania w Ursusie zabytkowej kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus". 2017-08-29 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

65/2017

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu wstrzymanie realizacji inwestycji budowy targowiska na działce zlokalizowanej przy ul. Pustola 19 w Warszawie. 2017-09-12 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

64/2017

Zwolnienie nieruchomości mieszkaniowych do 110 m2 z podatku - dla osób zameldowanych w Warszawie od 5 lat 2017-09-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia