Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Mokotów

66/2018

Petycja dotycząca przebudowy ul. Gimnastycznej 2018-07-09
Rada m.st. Warszawy

65/2018

Nadanie nazwy Plac Kercelego 2018-06-24
Prezydent m.st. Warszawy

64/2018

Irena Szewińska patronem ulicy w Warszawie już teraz. 2018-07-03
Zarząd Dzielnicy Białołęka

63/2018

petycja w sprawie utworzenia Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego przy ul. Płużnickiej 4 2018-07-03
Prezydent m.st. Warszawy

62/2018

Petycja dotycząca zagospodarowania Parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego 2018-06-26
Prezydent m.st. Warszawy

61/2018

Petycja w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji na terenie dzielnicy Wawer. 2018-06-21
Prezydent m.st. Warszawy

60/2018

Petycja ws. zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu Odolany. 2018-06-13
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

59/2018

Petycja ws. wydzierżawienai boiska szkolnego przy SP nr 279. 2018-06-18
Prezydent m.st. Warszawy

58/2018

Petycja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w zakresie sposobu zagospodarowania działki ew. nr 3/2 z obr. 2-09-10 w Warszawie. 2018-06-15
Zarząd Dzielnicy Mokotów

57/2018

Petycja ws. likwidacji piecy węglowych (Mokotów) 2018-06-22
Prezydent m.st. Warszawy

56/2018

Petycja ws. publikacji oświadczenia dotyczącego reklamy antyaborcyjnej. 2018-06-13
Prezydent m.st. Warszawy

55/2018

Petycja w sprawie umiejscowienia stacji rowerów miejskich Veturilo na skrzyżowaniu ul. Gilarskiej, ul. Św. Wincentego i ul. Matki Teresy z Kalkuty. 2018-06-11
Rada m.st. Warszawy

54/2018

Petycja o zmianę treści uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r. 2018-06-05
Rada m.st. Warszawy

53/2018

Petycja o zmianę treści uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z 14 stycznia 2010 r. 2018-06-05
Prezydent m.st. Warszawy

52/2018

Petycja ws. zachowania zieleni na Służewcu. 2018-05-25