Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

1/2018

Petycja ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy. 2018-01-10 Petycja została poparta 18 razy
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

99/2017

Petycja w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54 2017-10-18 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

98/2017

Petycja ws. zmiany lokalizacji budowy siedziby Wolskiego Centrum Kultury. 2017-12-09 Petycja została poparta 3 razy
Zarząd Dzielnicy Wola

97/2017

Petycja za budową pierwszej szkoły na Odolanach w lokalizacji przy ul. Karlińskiego 2017-12-22 Petycja została poparta 2 razy
Prezydent m.st. Warszawy

96/2017

Petycja w sprawie przyznania środków finansowych na remont, konserwację i modernizację zespołu budynków Stadionu na Marymoncie. 2017-12-20 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

95/2017

Przyznanie prawa do bezpłatnej komunikacji miejskiej weteranom walk o niepodległość z lat 1956-89 zamieszkałych w Warszawie 2017-12-21 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

94/2017

Petycja w sprawie zastąpienia nazw ulic nadanych przez Wojewodę Mazowieckiego nazwami apolitycznymi 2017-12-15 Petycja została poparta 2 razy
Rada m.st. Warszawy

93/2017

Zwolnienie nieruchomości mieszkaniowych do 100 m2 z podatku 2017-12-15 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

92/2017

"Baśniowy Skaryszewski" 2017-12-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

91/2017

Poprawa bezpieczeństwa w metrze warszawskim poprzez wymianę metalowych ścieżek dotykowych na gumowe. 2017-12-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

90/2017

Petycja do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przyznanie środków na wymianę komunalnych kopciuchów 2017-11-24 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

89/2017

Petycja ws. zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Obozowej 2017-12-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wawer

88/2017

Petycja ws. modernizacji drogi (ul.Źródlana) w Międzylesiu. 2017-12-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

87/2017

Wniosek o pozostawienie nazwy ulicy Jacka Kaczmarskiego. 2017-11-30 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

86/2017

Petycja o nadanie jednej z ulic warszawskich imienia Roberta Lewandowskiego. 2017-12-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia