Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Ochota

43/2018

Petycja ws. modernizacji placu zabaw Baśniowa. 2018-05-25 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

42/2018

Petycja w sprawie zielonego skweru przy ulicy Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca w Warszawie - Park odpoczynku na Brzezinach. 2018-05-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

41/2018

Petycja w sprawie przyznania środków na budowę szkoły i przedszkola przy ul. Anny German na Żoliborzu 2018-05-10 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

40/2018

Petycja w sprawie centralnego ogrzewania dla Pragi-Południe. 2018-05-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Żoliborz

39/2018

Petycja o zachowanie walorów wychowawczych i edukacyjnych nowo otwartego przedszkola nr 433 przy ul. Rydygiera na Żoliborzu. 2018-05-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wola

38/2018

Petycja ws. zablokowania budowy drogi technicznej na Odolonach. 2018-05-11 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

37/2018

Petycja dotycząca wymiany źródła ogrzewania w nieruchomościach należących do zasobów m.st. Warszawy 2018-04-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

36/2018

Prośba o zablokowanie inwestycji przy Żeromskiego 17. 2018-05-09 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

35/2018

Petycja o remont obiektu sportowego przy SP nr 374 w Warszawie. 2018-04-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

34/2018

Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Lazurowej 2018-04-17 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

33/2018

W sprawie zmiany treści uchwały Nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z 8 lutego 2018r. dot. jednoznacznego określenia gromadzonych odpadów mieszanych 2018-04-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

32/2018

Petycja w sprawie zmiany uchwały nr XIV/293/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. Rady m.st. Warszawy dot. zasad zmieszania odpadów 2018-04-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

31/2018

Petycja w sprawie infrastruktury komunikacyjnej w Dzielnicy Wola w obszarze Ulrychów 2018-04-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

29/2018

Remont drogi dojazdowej na Zatrasiu. 2018-04-04 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

28/2018

petycja o wymianę źródeł ogrzewania w nieruchomościach należących do zasobów m.st. Warszawy 2018-04-06 Petycja została poparta 1 razy