Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

40/2017

Petycja w sprawie przebudowy ulicy Łodygowej w Warszawie 2017-06-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

39/2017

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Sygietyńskiego. 2017-05-10 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

38/2017

Petycja za utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego w dzielnicy Wesoła. 2017-06-01 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

37/2017

Petycja w sprawie działki przy al. Bohaterów Września 20 2017-05-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

36/2017

umorzenie, zaniechanie poboru podatku od części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych o wartości nie przekraczającej 5-krotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym 2017-05-18 Petycja została poparta 1 razy
Rada m.st. Warszawy

35/2017

Prawo do nieodpłatnego transportu publicznego dla osób świadczących pracę w nielegalnych organizacjach lub pozostających bez pracy z powodów politycznych do 1989 roku 2017-05-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

34/2017

Petycja w sprawie nie wytyczania bus pasa na ulicy Puławskiej 2017-04-21 Petycja została poparta 1 razy
Zarząd Dzielnicy Mokotów

33/2017

Petycja dotycząca realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego "Ulice wygodne dla rowerów". 2017-04-26 Petycja została poparta 1 razy
Rada m.st. Warszawy

32/2017

Ograniczona dostępność parkingów dla mieszkańców "Mordoru". 2017-04-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

31/2017

Petycja o zadaszenie targowiska ,,Zieleniak" 2017-04-20 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

30/2017

Petycja w sprawie przejęcia przez m.st. Warszawa nieruchomości położonych w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, na których zlokalizowana jest droga o długości ok. 265 m. oraz zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii gminnych. 2017-04-20 Petycja została poparta 1 razy
Rada m.st. Warszawy

29/2017

Petycja o podjęcie uchwały ws. zwolnienia nieruchomości mieszkaniowych z podatku 2017-04-21 Petycja została poparta 34 razy
Prezydent m.st. Warszawy

28/2017

Petycja w sprawie wyznaczenia bus pasa na ul. Puławskiej i stworzenia w 2017 r. planu rozwoju sieci bus pasów w Warwszawie 2017-04-10 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

27/2017

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka 2017-04-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

26/2017

Petycja w sprawie "niewyrażania zgody na sprzedaż przez miasto i zabudowę w przyszłości działki przy al. Bohaterów Września 20 (...)". 2017-03-01 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia