Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

40/2020

Peycja stop zagrożeniu zdrowia i życia 2020-03-23
Prezydent m.st. Warszawy

39/2020

Petycja ws. wykupu nieruchomości przy ul. Lanciego. 2020-03-03
Rada Dzielnicy Żoliborz

38/2020

PETYCJA DOTYCZĄCA PRYWATNEJ INWESTYCJI POD ADRESEM IWONICKA W WARSZAWIE 2020-03-13
Prezydent m.st. Warszawy

37/2020

Petycja ws. umieszczenia noty biograficznej na pomniku Stefana Starzyńskiego. 2020-03-06
Prezydent m.st. Warszawy

36/2020

PETYCJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI MIEJSC PARKINGOWYCH, CHODNIKA I SŁUPKÓW PRZY ULICY ZAGÓRNEJ W WARSZAWIE 2020-03-05
Prezydent m.st. Warszawy

35/2020

Petycja dot. rozbudowy ul. Bartyckiej 2019-11-29
Zarząd Dzielnicy Bemowo

34/2020

Petycja ws. hałasu wynikającego z funkcjonowania Lotniska Chopina. 2020-02-18
Zarząd Dzielnicy Bemowo

33/2020

Petycja ws. hałasu związanego z funkcjonowaniem Lotniska Chopina. 2020-02-26
Prezydent m.st. Warszawy

32/2020

Petycja ws. ustanowienia użytkowania wieczystego na gruntach zajmowanych przez RSM Praga. 2020-02-24
Zarząd Dzielnicy Żoliborz

31/2020

PETYCJA W SPRAWIE REMONTU ULICY ŚMIAŁEJ W WARSZAWIE 2020-02-10
Prezydent m.st. Warszawy

30/2020

Petycja ws. przyspieszenia prac przy realizacji Centrum Lokalnego Plac Hallera. 2020-02-23
Rada m.st. Warszawy

29/2020

Petycja w sprawie modyfikacji sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, które mają wejść w życie w dniu 1 marca 2020 roku 2020-02-19
Prezydent m.st. Warszawy

28/2020

Petycja ws. projektu "Przebudowa Wybrzeża Helskiego". 2020-02-06
Prezydent m.st. Warszawy

27/2020

Petycja ws. montażu tablicy pamiętkowej na terenie dzielnicy Ursus. 2020-02-16
Zarząd Dzielnicy Bemowo

26/2020

Petycja ws. hałasu związanego z funkcjonowaniem Lotniska im. F. Chopina. 2020-02-16