Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

28/2018

petycja o wymianę źródeł ogrzewania w nieruchomościach należących do zasobów m.st. Warszawy 2018-04-06 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

27/2018

Petycja dotycząca m.in. spowodowania nie wydania zgody deweloperowi na częściową lub całkowitą zabudowę działek nr ew. 117/4 i 157 z obr. 7-08-05 na Wawrzyszewie. 2018-03-30 Petycja została poparta 1 razy
Zarząd Dzielnicy Białołęka

26/2018

Petycja w sprawie zmiany trasy aubtobusu linii 334 2018-04-03 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

25/2018

PETYCJA W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA KOBIET W NAZWACH WARSZAWSKICH ULIC 2018-03-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

24/2018

Petycja w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 - 2019" 2018-03-01 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

23/2018

Wprowadzenie przepisów dotyczących zniżek w opłatach za usługi komunikacji miejskiej. 2018-03-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

22/2018

Ograniczenie wysokości zabudowy w dokumentach z zakresu gospodarowania przestrzennego. 2018-03-30 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

21/2018

PETYCJA W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA KOBIET W NAZWACH WARSZAWSKICH ULIC 2018-03-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

20/2018

Petycja ws. zapewnienia dostępu do drogi publicznej przy ul. Dobka z Oleśnicy. 2018-02-27 Petycja została poparta 1 razy
Rada m.st. Warszawy

19/2018

Petycja o zainicjowanie procedury przystapienia Warszawy do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 2018-03-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

18/2018

Petycja dotycząca utworzenia parku wzdłuż Al. KEN 2018-03-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

17/2018

Wykonanie drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową z garbami i chodnikiem dla pieszych ul. Połoniny i ul. Boczańskiej oraz oświetleniem przy ul. Połoniny 2018-02-28 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

16/2018

Nadanie kategorii drogi publicznej ulicy Misia Usztka (dz. Białołęka) 2018-02-28 Petycja została poparta 3 razy
Rada m.st. Warszawy

15/2018

Upoważnienie dzielnic do złożenia sprzeciwów i uznanie nieważności dotychczasowych sprzeciwów Prezydenta Miasta od orzeczeń SKO ws. aktualizacji opłat wieczystego 2018-02-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada Dzielnicy Wola

14/2018

Rezygnacja z budowy Wolskiego Centrum Kultury w Parku Szymańskiego. 2018-02-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia