Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Bemowo

95/2020

Odprowadzenie wody deszczowej oraz remont nawierzchni dróg i chodników na Osiedlu Groty 2020-10-06
Rada m.st. Warszawy

94/2020

Upamiętnienie postaci Dawida Altera Kurzmana poprzez nazwanie ulicy, skweru lub parku jego imieniem 2020-09-23
Prezydent m.st. Warszawy

93/2020

Zmiana organizacji ruchu od ul. Św. Bonifacego do Limanowskiego 2020-10-10
Prezydent m.st. Warszawy

92/2020

Zmiana zasad organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej - ulicy Ordona 2020-09-24
Zarząd Dzielnicy Bemowo

91/2020

Petycja w sprawie zatrudnienia kadry pedagogicznej Przedszkola nr 216 w Warszawie. 2020-10-06
Zarząd Dzielnicy Ochota

90/2020

Petycja ws. przywrócenia postoju taksówek przy ul. Korotyńskiego. 2020-10-12
Prezydent m.st. Warszawy

89/2020

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA "W MIEJSCE NIEZREALIZOWANEJ DRUGIEJ JEZDNI UL. BRONIEWSKIEGO WIELOFUNKCYJNEJ STEFY ZIELONEJ" 2020-09-30
Rada m.st. Warszawy

88/2020

Umozliwnie bezpłatnego parkowania rodzicom dzieci niepełnosprawnych pod szkołami i przedszkolami na czas dowozu i odebrania dzicka z placówki 2020-09-09
Prezydent m.st. Warszawy

87/2020

Petycja ws. odtworzenia funkcjonalności dla ruchu lokalnego sprzed budowy POW. 2020-10-01
Rada Dzielnicy Żoliborz

86/2020

Petycja ws. miejsc postojowych wzdłuż drogi przy ul. Broniewskiego. 2020-07-14
Prezydent m.st. Warszawy

85/2020

Program Zwiększenia Lesistości dla Warszawy i Metropolii Warszawskiej 2020-09-16
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

84/2020

Petycja ws. nawierzchni na ul. Stanisława Augusta 24 w Warszawie 2020-09-15
Zarząd Dzielnicy Mokotów

83/2020

Budowa Ratusza dla Urzędu Dzielnicy Mokotów. 2020-09-16
Prezydent m.st. Warszawy

82/2020

PETYCJA DOTYCZĄCA NATYCHMIASTOWEGO PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI WARSZAWSKIEJ DEKLARACJI LGBT+ ORAZ WYWIESZENIA TĘCZOWYCH FLAG NA FASADZIE URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. 2020-09-08
Prezydent m.st. Warszawy

81/2020

Petycja ws. organizacji ruchu przy odcinku Wału Miedzeszyńskiego. 2020-09-07