Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Białołęka

20/2018

Petycja ws. zapewnienia dostępu do drogi publicznej przy ul. Dobka z Oleśnicy. 2018-02-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

19/2018

Petycja o zainicjowanie procedury przystapienia Warszawy do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 2018-03-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

18/2018

Petycja dotycząca utworzenia parku wzdłuż Al. KEN 2018-03-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

17/2018

Wykonanie drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową z garbami i chodnikiem dla pieszych ul. Połoniny i ul. Boczańskiej oraz oświetleniem przy ul. Połoniny 2018-02-28 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

16/2018

Nadanie kategorii drogi publicznej ulicy Misia Usztka (dz. Białołęka) 2018-02-28 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

15/2018

Upoważnienie dzielnic do złożenia sprzeciwów i uznanie nieważności dotychczasowych sprzeciwów Prezydenta Miasta od orzeczeń SKO ws. aktualizacji opłat wieczystego 2018-02-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada Dzielnicy Wola

14/2018

Rezygnacja z budowy Wolskiego Centrum Kultury w Parku Szymańskiego. 2018-02-07 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

13/2018

Przyznanie uprawnień do bezpłatnej komunikacji osobom świadczącym pracę po 1956 r. w organizacjach związkowych i politycznych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r., osobom bez pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych, zameldowanym w Warszawie 2018-02-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wola

12/2018

Petycja w sprawie pawilonów handlowych przy ul. Wolskiej 50A w Warszawie. 2018-02-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

11/2018

Petycja w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna na terenie pomiędzy ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Aleją Niepodległości. 2018-02-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

10/2018

Petycja w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna na terenie pomiędzy ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Aleją Niepodległości. 2018-03-09 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

9/2018

Uchwalenie 50% bonifikat od opłat rocznych wieczystego użytkowania od 1 stycznia 2019 roku 2018-02-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

8/2018

Zwiększenie obniżek cen biletów komunikacji miejskiej dla osób rozliczających PIT w Warszawie. 2018-02-22 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

7/2018

Petycja w sprawie zapewnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców 2018-02-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

6/2018

Petycja w sprawie demontażu słupków blokujących U-12c zamontowanych na chodniku wzdłuż ulicy Męcińskiej. 2018-02-06 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia