Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

56/2016

Petycja w sprawie modernizacji III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. 2016-10-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Targówek

55/2016

Petycja o naprawę nawierzchni asfaltowej przed budynkiem na ul. Żuromińskiej 14 2016-10-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

54/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów na terenie m.st. Warszawy 2016-10-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

53/2016

petycja ws. polityki obrotu nieruchomościami m.st. Warszawy 2016-09-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

52/2016

Petycja w sprawie wysokości opłat za wywóz odpadów i nieczystości 2016-09-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

51/2016

Petycja w sprawie wstrzymania budowy szaletu miejskiego przy ul. Sowiej na Mariensztacie 2016-09-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wesoła

50/2016

Petycja o podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do budowy ulicy Marmurowej na Osiedlu Stara Miłosna. 2016-09-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

49/2016

Petycja w sprawie utworzenia bezpośredniego połaczenia autobusowego pomiędzy wschodnią czescią dzielnicy Białołęka a Tarchominem. 2016-09-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

48/2016

Petycja w sprawie parkowania przy stacji PKP Płudy w Warszawie 2016-09-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

47/2016

Petycja sprzeciwu ws. ograniczenia środków na realizację inwestycji drogowej ul. Zdziarskiej wraz z przeprwą mostową 2016-08-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

46/2016

Petycja w sprawie zawieszenia działań zmierzających do budowy budynku mieszkaniowego komunalnego przy ul. Korkowej 119/123 2016-07-29 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

45/2016

Petycja dotycząca uniemożliwienia współpracy m. st. Warszawy z parabankami 2016-07-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

44/2016

PETYCJA SPRZECIWU WS. PRZEBIEGU TRASY "TRAMWAJU NA GOCŁAW" 2016-07-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Białołęka

43/2016

petycja w sprawie rezygnacji ze sprzedaży przez Miasto działek nr 47/4 i 50/1 w obrębie 40122 w dzielnicy Białołęka i przeznaczenie tego terenu na cele rekreacyjne. 2016-07-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

42/2016

w sprawie wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Bruhla przy pl. Piłsudskiego w Warszawie 2016-07-13 Petycja została poparta 78 razy