Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

75/2018

Petycja ws. likwidacji słupków przy posesji przy ul. Chruściela 64. 2018-08-08
Prezydent m.st. Warszawy

74/2018

Petycja ws. ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Puławskiej. 2018-08-15
Rada m.st. Warszawy

73/2018

Petycja ws. zawarcia ugód dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 2018-07-31
Rada m.st. Warszawy

72/2018

Petycja ws. bezpłatnej komunikacji dla osób rozliczających PIT w Warszawie. 2018-07-31
Prezydent m.st. Warszawy

71/2018

Petycja dotycząca zmiany organizacji ruchu skrzyżowania ul. Estrady i Arkuszowej 2018-07-26
Rada m.st. Warszawy

70/2018

Petycja ws. udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. 2018-07-30
Prezydent m.st. Warszawy

69/2018

Dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania. 2018-06-20
Zarząd Dzielnicy Mokotów

68/2018

Protest przeciwko planowanej budowie ul. Noworacławickiej na terenach Rodzinnego Ogrodu Działkowego PIWONIA 2018-07-17
Zarząd Dzielnicy Bielany

67/2018

Petycja w sprawie przedłużenia ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Gen. Maczka 2018-07-12
Zarząd Dzielnicy Mokotów

66/2018

Petycja dotycząca przebudowy ul. Gimnastycznej 2018-07-09
Rada m.st. Warszawy

65/2018

Nadanie nazwy Plac Kercelego 2018-06-24
Prezydent m.st. Warszawy

64/2018

Irena Szewińska patronem ulicy w Warszawie już teraz. 2018-07-03
Zarząd Dzielnicy Białołęka

63/2018

petycja w sprawie utworzenia Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego przy ul. Płużnickiej 4 2018-07-03
Prezydent m.st. Warszawy

62/2018

Petycja dotycząca zagospodarowania Parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego 2018-06-26
Prezydent m.st. Warszawy

61/2018

Petycja w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji na terenie dzielnicy Wawer. 2018-06-21