Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Ochota

2/2017

Petycja w sprawie wstrzymania realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pn. "Ochota na rower" - na odcinku ulicy Radomskiej. 2017-01-17 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

1/2017

Petycja w sprawie przyjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta m.st. Warszawy do opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów w nocy. 2017-01-10 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

75/2016

Petycja w sprawie niezwłocznego podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały pozwalającej na sprzedaż mieszkań komunalnych po preferencyjnych cenach, tj. aby możliwy był zakup mieszkań przez ich najemców, przy uwzględnieniu bonifikaty cenowej odnoszącej się do okresu najmu. 2016-11-30 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

74/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe 2016-12-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

73/2016

Petycja w sprawie zachowania dotychczasowej trasy linii autobusowych 705 i 735 2016-12-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

72/2016

Petycja w sprawie „rozpoczęcia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału ograniczonego ulicami Muranowska, Bonifraterska, Świętojerska, Gen. Wł. Andersa, z zastrzeżeniem zablokowania możliwości inwestycji kubaturowych wewnątrz kwartału”. 2016-12-23 Petycja została poparta 13 razy
Prezydent m.st. Warszawy

71/2016

w sprawie przygotowania i realizacji w Warszawie programu bezpieczeństwa ruchu drogowego Wizja Zero 2030 2016-12-20 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

70/2016

Petycja przeciwko zamknięciu Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci w Szpitalu Bielańskim w Warszawie 2016-12-15 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

69/2016

Petycja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Warszawie. 2016-12-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

68/2016

Petycja w sprawie zachownia Skweru Psa Fafika w stanie obecnie istniejącym 2016-11-24 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

67/2016

Petycja w sprawie budowy parkingu Park&Ride przy stacji kolejowej w Płudach. 2016-12-02 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

66/2016

Petycja w sprawie pozostawienia koncesji na sprzedaz alkoholu dla firmy Porto Smólski Marek, Kwiatkowski Paweł Spółka jawna 2016-10-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

65/2016

Petycja w sprawie pozostawienia koncesji na sprzedaż alkoholu dla firmy Mat-Mor Sp. z o.o. 2016-11-03 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

64/2016

Petycja w sprawie realizacji drugiej jezdni ulicy Płaskowickiej w trakcie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (trasy S-2) przez obszar Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 2016-10-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Mokotów

63/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla kwadratu ulic Obrzeżna, Cybernetyki, Bokserska, Postępu. 2016-11-03 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia