Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

50/2020

Petycja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w sprawie wyznaczenia tymczasowych pasów dla rowerów 2020-05-08
Prezydent m.st. Warszawy

49/2020

Petycja w sprawie organizacji otwartego konkursu na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury 2020-05-08
Prezydent m.st. Warszawy

48/2020

Petycja w sprawie udzielenia wsparcia wybranym klubom i lokalom gastronomicznym ze względu na ich znaczenie społeczne 2020-05-05
Prezydent m.st. Warszawy

47/2020

petycja w sprawie budowy odnogi linii tramwajowej przy ul. Św. Bonifacego i proponowanych rozwiązań komunikacyjnych 2020-05-05
Prezydent m.st. Warszawy

46/2020

Petycja ws. zmian w organizacjio i funkcjonowaniu przedszkoli na terenie miasta w okresie wakacyjnym. 2020-04-24
Rada m.st. Warszawy

45/2020

petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego i wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przesiębiorców 2020-04-15
Prezydent m.st. Warszawy

44/2020

Petycja ws. działań informacyjnych Miasta w przedmiocie epidemii. 2020-04-05
Prezydent m.st. Warszawy

43/2020

Petycja ws. udostępnienia Lasów Miejskich. 2020-04-03
Zarząd Dzielnicy Bielany

42/2020

Petycja ws. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów na terenie dzielnicy Bielany. 2020-03-31
Prezydent m.st. Warszawy

41/2020

Petycja ws. formy doręczenia zawiadomienia o wysokości podatku od nieruchomości. 2020-03-28
Prezydent m.st. Warszawy

40/2020

Peycja stop zagrożeniu zdrowia i życia 2020-03-23
Prezydent m.st. Warszawy

39/2020

Petycja ws. wykupu nieruchomości przy ul. Lanciego. 2020-03-03
Rada Dzielnicy Żoliborz

38/2020

PETYCJA DOTYCZĄCA PRYWATNEJ INWESTYCJI POD ADRESEM IWONICKA W WARSZAWIE 2020-03-13
Prezydent m.st. Warszawy

37/2020

Petycja ws. umieszczenia noty biograficznej na pomniku Stefana Starzyńskiego. 2020-03-06
Prezydent m.st. Warszawy

36/2020

PETYCJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI MIEJSC PARKINGOWYCH, CHODNIKA I SŁUPKÓW PRZY ULICY ZAGÓRNEJ W WARSZAWIE 2020-03-05