Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Ochota

84/2018

Likwidacja kontr pasów dla rowerów na Osiedlu Rakowca Południowego 2018-09-12
Prezydent m.st. Warszawy

83/2018

Petycja w sprawie zagospodarowania terenu przy budunku ul. Dubois 4 w Warszawie 2018-09-07
Prezydent m.st. Warszawy

82/2018

Petycja w sprawie finansowania Szpitala "Attis" przy ul. Górczewskiej w Warszawie 2018-09-05
Rada m.st. Warszawy

81/2018

PETYCJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOMICZÓWKA 2018-08-27
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

80/2018

Petycja w sprawie pilnej wymiany źródła ogrzewania w nieruchomościach przy ul. Dąbrówki 18 i ul. Walecznych 35. 2018-09-03
Prezydent m.st. Warszawy

79/2018

NIE dla zamienienia Młynowa w parking! 2018-07-31
Zarząd Dzielnicy Włochy

78/2018

Petycja ws. poprawienia komunikacji na osiedlu Nowy Raków 2018-08-27
Zarząd Dzielnicy Bemowo

77/2018

Petycja ws objęcia funkcji Dyrektora Przedszkola nr 415. 2018-08-22
Zarząd Dzielnicy Wola

76/2018

Petycja ws. budowy drogi łączącej Odolany z al. Jerozolismkimi. 2018-07-31
Prezydent m.st. Warszawy

75/2018

Petycja ws. likwidacji słupków przy posesji przy ul. Chruściela 64. 2018-08-08
Prezydent m.st. Warszawy

74/2018

Petycja ws. ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Puławskiej. 2018-08-15
Rada m.st. Warszawy

73/2018

Petycja ws. zawarcia ugód dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 2018-07-31
Rada m.st. Warszawy

72/2018

Petycja ws. bezpłatnej komunikacji dla osób rozliczających PIT w Warszawie. 2018-07-31
Prezydent m.st. Warszawy

71/2018

Petycja dotycząca zmiany organizacji ruchu skrzyżowania ul. Estrady i Arkuszowej 2018-07-26
Rada m.st. Warszawy

70/2018

Petycja ws. udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. 2018-07-30