Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

102/2018

Petycja w sprawie wpisania osób w kryzysie bezdomności do rejestru wyborców 2018-10-17
Zarząd Dzielnicy Wesoła

101/2018

Petycja w sprawie przystosowania nieruchomości gruntowych i lokalowych dla potrzeb mieszkańców dzielnicy 2018-11-14
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

100/2018

Petycja w sprawie usunięcia 3 sztuk drzew i nasadzenia 19 sztuk nowych drzew przy ul. Garwolińskiej w Warszawie 2018-10-23
Zarząd Dzielnicy Białołęka

99/2018

Petycja Mieszkańców Osiedla Rivera Park odnośnie budowy dróg dojazdowych. 2018-10-24
Zarząd Dzielnicy Białołęka

98/2018

Petycja w sprawie ograniczenia prędkości na odcinku ul. Daniszewskiej 2018-10-18
Rada m.st. Warszawy

97/2018

Petycja ws. przyznania darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów walki o niepodległość z okresu PRL 2018-10-15
Rada m.st. Warszawy

96/2018

Petycja w sprawie zmiany nazwy Trasy Łazienkowskiej 2018-10-12
Zarząd Dzielnicy Ochota

95/2018

Petycja ws. budowy parkingów wielopoziomowych na terenie Rakowca. 2018-10-05
Zarząd Dzielnicy Mokotów

94/2018

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu likwidacji nielegalnego stoiska handlowego w rejonie ul. Czerskiej 18 2018-09-26
Prezydent m.st. Warszawy

93/2018

Petycja ws. poparcia dla decyzji dotyczącej przeznaczenia działek przy ul. Grodziskiej pod budowę kościoła. 2018-10-01
Prezydent m.st. Warszawy

92/2018

Petycja ws. budowy ul. Mszczonowskiej oraz zmiany ruchu w rejonie Odolan. 2018-10-02
Prezydent m.st. Warszawy

91/2018

Petycja o podjęcie działań zmierzających do realizacji koncepcji Warszawskiego Parku Centralnego 2018-10-11
Zarząd Dzielnicy Mokotów

90/2018

Petycja w sprawie budowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 371 przy ul. Sobieskiego 68 2018-09-28
Prezydent m.st. Warszawy

89/2018

Petycja ws. ochrony korytarza wymiany i regeneracji powietrza, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działki przy ul. Powązkowskiej oraz przeniesienia własności działki przy ul. Powązkowskiej 2018-09-07
Zarząd Dzielnicy Targówek

88/2018

Petycja ws. przejęcie przez m. st. Warszawy terenu pod ul. Montwiłłowską. 2018-10-03