Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

68/2020

Petycja dotycząca m.in. obniżenia opłaty za wywóz odpadów o minimum 50 % 2020-07-28
Prezydent m.st. Warszawy

67/2020

Reorganizacja miejsc parkingowych znacznie ograniczonych przez zamontowane wzdłuż chodników słupki przy ul. Czerniakowskiej. 2020-06-22
Prezydent m.st. Warszawy

66/2020

PETYCJA W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA 95 CICHOCIEMNYCH UCZESTNICZĄCYCH W POWSTANIU WARSZAWSKIM 2020-07-20
Zarząd Dzielnicy Mokotów

65/2020

Petycja do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ws. ulicy osiedlowej przy Konstruktorskiej 10A, 10B, 10C, 10D 2020-07-20
Rada m.st. Warszawy

64/2020

Petycja ws. przywrócenia funkcji terenu RKS Sarmata. 2020-06-03
Rada m.st. Warszawy

63/2020

Petycja ws. nadania jednej ulic w Warszawie imienia Lecha Kaczyńskiego. 2020-07-14
Prezydent m.st. Warszawy

62/2020

Petycja w sprawie wycinki drzew na wspólnym podwórku budynków Sielecka i Stępińska 2020-07-21
Zarząd Dzielnicy Wola

61/2020

Petycja ws. ustanowienia użytkowania wieczystego na terenach zajmowanych przez budynki SM "Mszczonowska". 2020-07-02
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

60/2020

Ustanowienie zasad pielęgnacji trawników 2020-06-30
Prezydent m.st. Warszawy

59/2020

Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku prowadzonej przez nie działalności gospodarczej 2020-06-23
Prezydent m.st. Warszawy

58/2020

Petycja dotycząca podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anielewicza i Okopowej w Warszawie 2020-06-18
Prezydent m.st. Warszawy

57/2020

Petycja w sprawie zmiany oragnizacji ruchu w rejonie ul. Puławskiej 2020-06-19
Rada m.st. Warszawy

56/2020

PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2020-06-03
Rada m.st. Warszawy

55/2020

Petycja w sprawie uregulowania na rzecz podmiotu wnoszącego petycję tytułu prawnego do nieruchomości 2020-05-29
Rada m.st. Warszawy

54/2020

Petycja ws. obniżenia opłat za wywóz odpadów. 2020-06-09