Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

68/2016

Petycja w sprawie zachownia Skweru Psa Fafika w stanie obecnie istniejącym 2016-11-24 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

66/2016

Petycja w sprawie pozostawienia koncesji na sprzedaz alkoholu dla firmy Porto Smólski Marek, Kwiatkowski Paweł Spółka jawna 2016-10-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

65/2016

Petycja w sprawie pozostawienia koncesji na sprzedaż alkoholu dla firmy Mat-Mor Sp. z o.o. 2016-11-03 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

64/2016

Petycja w sprawie realizacji drugiej jezdni ulicy Płaskowickiej w trakcie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (trasy S-2) przez obszar Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 2016-10-08 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Mokotów

63/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla kwadratu ulic Obrzeżna, Cybernetyki, Bokserska, Postępu. 2016-11-03 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

62/2016

Petycja o darmową komunikację publiczną dla działaczy opozycji antykomunistycznej 2016-10-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Wawer

61/2016

Petycja o podjęcie działań zmierzających do naprawy i przywrócenia ładu przestrzennego na osiedlu Sadul. 2016-10-28 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

60/2016

Petycja w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w rejonie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej 2016-10-17 Petycja została poparta 54 razy
Rada m.st. Warszawy

59/2016

Petycja o przyznanie ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. 2016-10-12 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

58/2016

Petycja o zamontowanie zwiększonej ilości progów zwalniających na ul. Osowskiej, od skrzyżowania z ul. Nasielską do skrzyżowania z ul. Ks. Jana Sztuki oraz oznaczenia skrzyżowania ulic Osowskiej i Serockiej znakami przejścia dla pieszych. 2016-10-26 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

57/2016

Petycja w sprawie przyspieszenia budowy ul. Czerniakowskiej BIS oraz remontu ul. Bartyckiej 2016-10-18 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

56/2016

Petycja w sprawie modernizacji III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. 2016-10-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Targówek

55/2016

Petycja o naprawę nawierzchni asfaltowej przed budynkiem na ul. Żuromińskiej 14 2016-10-05 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

54/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów na terenie m.st. Warszawy 2016-10-14 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

53/2016

petycja ws. polityki obrotu nieruchomościami m.st. Warszawy 2016-09-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia