Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Prezydent m.st. Warszawy

56/2018

Petycja ws. publikacji oświadczenia dotyczącego reklamy antyaborcyjnej. 2018-06-13
Prezydent m.st. Warszawy

55/2018

Petycja w sprawie umiejscowienia stacji rowerów miejskich Veturilo na skrzyżowaniu ul. Gilarskiej, ul. Św. Wincentego i ul. Matki Teresy z Kalkuty. 2018-06-11
Rada m.st. Warszawy

54/2018

Petycja o zmianę treści uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r. 2018-06-05
Rada m.st. Warszawy

53/2018

Petycja o zmianę treści uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z 14 stycznia 2010 r. 2018-06-05
Prezydent m.st. Warszawy

52/2018

Petycja ws. zachowania zieleni na Służewcu. 2018-05-25
Prezydent m.st. Warszawy

51/2018

Petycja w sprawie m.in. zabezpieczenia terenów pod publicznie dostępną przestrzeń parkową w Wilanowie. 2018-06-08
Rada m.st. Warszawy

50/2018

Petycja w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. (dot. parkowania) 2018-05-29
Zarząd Dzielnicy Ochota

49/2018

Petycja ws. pozostawienia pracownika Ośrodka Kultury Ochoty na stanowisku. 2018-06-13
Zarząd Dzielnicy Mokotów

48/2018

Petycja dotycząca wyznaczenia nowego lokalu dla hospicjum dla bezdomnych. 2018-06-07
Zarząd Dzielnicy Białołęka

47/2018

Petycja ws. działalności przedsiębiorstw przetwarzających odpady. 2018-05-30
Prezydent m.st. Warszawy

46/2018

Petycja w sprawie wprowadzenia wyprawek rzeczowych dla nowonarodzonych dzieci w m.st. Warszawie. 2018-06-01
Zarząd Dzielnicy Ochota

45/2018

Petycja ws. budowy parkingu podziemnego przy ul. Skarżyńskiego. 2018-05-28
Prezydent m.st. Warszawy

44/2018

Petycja dotyczące działań z zakresu zagosp. przestrzennego w okolicach ul. Wolskiej i Płockiej. 2018-05-21
Zarząd Dzielnicy Ochota

43/2018

Petycja ws. modernizacji placu zabaw Baśniowa. 2018-05-25
Zarząd Dzielnicy Białołęka

42/2018

Petycja w sprawie zielonego skweru przy ulicy Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca w Warszawie - Park odpoczynku na Brzezinach. 2018-05-16