Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Czytaj więcej
Rada m.st. Warszawy

52/2021

Petycja przeciwko likwidacji parku linearnego pomiędzy ulicami Racjonalizacji i Suwak. 2021-09-02
Prezydent m.st. Warszawy

51/2021

PETYCJA WYRAŻAJĄCA M. IN. SPRZECIW WOBEC ZMIANY PRZEZNACZENIA ODCINKA KU WIŚLE 2021-08-13
Prezydent m.st. Warszawy

50/2021

Przywrócenie zjazdu z Al. Prymasa Tysiąclecia w ul. Czorsztyńską 2021-07-29
Prezydent m.st. Warszawy

48/2021

Petycja w sprawie szybkiego uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Centrum Rembertowa. 2021-07-26
Zarząd Dzielnicy Wesoła

47/2021

Petycja przeciwko otwarciu niepublicznej placówki przedszkolnej w domu jednorodzinnym przy ulicy Mahoniowej 8. 2021-07-05
Rada m.st. Warszawy

46/2021

W sprawie wycofania finansowania hostelu interwencyjnego LGBT w ramach celu operacyjnego 1.1. "Dbamy o siebie nawzajem" strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 r. 2021-07-09
Rada m.st. Warszawy

45/2021

Petycja o uchylenie uchwały NR XXX/866/2020 z uwagi na zmianę sytuacji epidemicznej 2021-07-06
Prezydent m.st. Warszawy

44/2021

W sprawie wycofania finansowania hostelu interwencyjnego LGBT w ramach celu operacyjnego 1.1. "Dbamy o siebie nawzajem" strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 r. 2021-06-30
Rada m.st. Warszawy

43/2021

Zmiana uchwały z 27 sierpnia 2020 r. Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1074/2020 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy, poprzez wyeliminowanie z założeń w zakresie działań inwestycyjnych firm energetycznych – budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe i 150 MWt w EC Siekierki (PGNiG Termika) 2021-06-24
Prezydent m.st. Warszawy

42/2021

Petycja w sprawie udzielenia wsparcia kupcom Bazaru Sadyba i umożliwienia dalszego funkcjonowania targowiska. 2021-06-22
Rada m.st. Warszawy

41/2021

Petycja w sprawie zmiany nazwy stacji metra C20. 2021-05-27
Rada m.st. Warszawy

40/2021

Petycja w sprawie zmiany nazwy stacji metra C04. 2021-05-27
Prezydent m.st. Warszawy

39/2021

Mobilna wersja Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron prowadzonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 2021-06-17
Rada m.st. Warszawy

38/2021

Zmiana uchwały z 27 sierpnia 2020 r. Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1074/2020 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy, poprzez wyeliminowanie z założeń w zakresie działań inwestycyjnych firm energetycznych – budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe i 150 MWt w EC Siekierki (PGNiG Termika) 2021-06-11
Prezydent m.st. Warszawy

37/2021

Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w sprawie upamiętnienia zasłużonych funkcjonariuszy publicznych i polityków 2021-06-05