Publikator informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) poniżej przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy.

W tym miejscu możesz zgłosić petycje.
Adresat i numer petycji Tytuł petycji Data wpływu Poparcie petycji Czytaj więcej
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

11/2017

Petycja dotycząca utworzenia - w związku z reformą systemu edukacji - autonomicznej szkoły podstawowej z przekształconego gimnazjum 2017-01-23 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

10/2017

Petycja w sprawie zagospodarowania skarpy wzdłuż chodnika przy budynku - działka nr ew. 16/3 z obrębu 3-04-06. 2017-01-30 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

9/2017

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji altany śmietnikowej WM Kickiego 11. 2017-01-30 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

8/2017

Petycja w sprawie zwiększenia minimalnej powierzchni mieszkalnej z 6m2 na 10m2 na osobę w lokalach mieszkalnych, należących do miasta stołecznego Warszawy. 2017-01-28 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

7/2017

Petycja w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" przy ul. Siemieńskiego 6 w publiczne liceum. 2017-01-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

6/2017

Petycja w sprawie zakończenia budowy sygnalizacji świetlnej Al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Artystów, koordynacja i dostosowanie do organizacji ruchu oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec wykonawcy ww. inwestycji 2017-01-20 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

5/2017

Przyłączenie nieruchomości z okolicy Wawer-Nadwiśle do sieci wodno-kanalizacyjnej 2017-01-24 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Żoliborz

4/2017

Petycja w sprawie zmiany zasad parkowania przy ul. Czarnieckiego na Żoliborzu Oficerskim. 2017-01-19 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

3/2017

Podjęcie uchwały ws. zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 2017-01-13 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Ochota

2/2017

Petycja w sprawie wstrzymania realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pn. "Ochota na rower" - na odcinku ulicy Radomskiej. 2017-01-17 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

1/2017

Petycja w sprawie przyjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta m.st. Warszawy do opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów w nocy. 2017-01-10 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Zarząd Dzielnicy Targówek

76/2016

Petycja w sprawie zagospodarowania środków na projekt i wykonanie remontu generalnego budynku Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie. 2016-11-04 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Rada m.st. Warszawy

75/2016

Petycja w sprawie niezwłocznego podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały pozwalającej na sprzedaż mieszkań komunalnych po preferencyjnych cenach, tj. aby możliwy był zakup mieszkań przez ich najemców, przy uwzględnieniu bonifikaty cenowej odnoszącej się do okresu najmu. 2016-11-30 Petycja została poparta 1 razy
Prezydent m.st. Warszawy

74/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe 2016-12-27 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia
Prezydent m.st. Warszawy

73/2016

Petycja w sprawie zachowania dotychczasowej trasy linii autobusowych 705 i 735 2016-12-16 Petycja nie otrzymała jeszcze poparcia